Programa

Escola La Floresta, Sant Cugat del Vallès
21 de maig de 2016

Transformem l’educació pensant fora de la caixa

9:20h – Entrega d’acreditacions als participants

9:30h – Presentació de la Jornada a càrrec d’Esther Salat, regidora d’Educació, Universitat i Família de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Sala d’actes).

9:45h – Conferència L’educació 24/7/360 o viure educant a càrrec d’Oriol Castellví, Director de l’escola La Floresta de Sant Cugat del Vallès, Directiu Professional Docent, i formador de mestres en matèries de lideratge, competències socials i TIC (Sala d’actes).

10:45h – Descans /Cafè

11:30h – Trobada per Meses (1ªpart)
Els participants ens dirigirem a l’aula de la Mesa prèviament escollida al formulari d’inscripció.

13:30h – Dinar

15:30h – Trobada per Meses (2ªpart)

17:00h – Cloenda amb el monòleg La Pitjor Mare del Món, a càrrec d’Anna Manso, escriptora i col·laboradora del suplement Criatures del diari Ara (Sala d’actes).

17:30 a 17:45h– Comiat sorpresa!

MESES

* * Caldrà escollir-ne una al formulari d’inscripció


MESA 1
Aprenentatge cooperatiu 11:30 a 13:30h – 15:30 a 17:00h

Carles Rodrigo i Gabernet – Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicopedagogia i mestre de Primària en actiu. Autor de la tesi doctoral “Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”.

  Analitzarem i comprovarem, en grups de treball, com la incidència d’una estructura d’aprenentatge cooperativa en una escola inclusiva va acompanyada d’un canvi en les expectatives que els estudiants tenen dels seus companys d’equip, i com aquest canvi en les expectatives mútues incideix en la motivació dels alumnes per assolir l’èxit.


MESA 2

Comencem per pensar diferent.  Què en diu la psicologia?

1ª part – El paper de l’educació emocional en l’aprenentatge 11:30 a 13:30h

Tomàs Navarro – Llicenciat en Psicologia per la UAB. Autor del llibre Fortaleza Emocional (Planeta – Zenith, 2015). Ponent convidat a Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, European University i Universitat Politècnica de Barcelona. Col•laborador en diferents mitjans de premsa escrita i televisió.

Famílies i docents som els agents més importants en el procés educatiu dels infants.  En aquesta 1ª part de la Mesa, amb el Tomàs, aprendrem a pensar diferent i a desenvolupar habilitats i estratègies didàctiques per a la gestió de les emocions dels nostres infants i joves.

2ª part – Units envers un objectiu comú. Treball en equip i lideratge 15:30 a 17:00h

Àlvaro Solache – Llicenciat en Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. Postgraus en gestió de la formació i xarxes per a la cooperació. Ha treballat amb grups de professorat i amb adolescents com a professor a ESADE, EADA i MACBA.

Tots tenim talents i quan som capaços d´unir-nos envers un objectiu comú, és quan trobem sentit als valors d’equip.  En aquesta 2ª part de la Mesa, amb l’Àlvaro, desenvoluparem els valors de compromís, confiança, complementarietat, concentració, organització i comunicació d’una forma ben diferent:  a través de la metàfora dels Castellers en forma de taller/role playing.


MESA 3

Construint un ecosistema de treball obert a la creativitat i a la innovació a la meva escola 11:30 a 13:30h – 15:30 a 17:00h

Fernando Ozores i Barbany -Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. Emprenedor especialista en innovació i formador a Barcelona Activa i La Salle. Co-Director del Programa Superior Universitari en Emprenedoria a IL3 UB. Consultor per empreses multinacionals i pimes.

Com s’organitzen les empreses per innovar més ràpid, més sovint i amb més èxit?  Exemples i casos reals de millors pràctiques i iniciatives en el món empresarial per traslladar-ho a l’àmbit educatiu i a les nostres escoles.


MESA 4
Les famílies com a factor actiu en l’aprenentatge   11:30 a 13:30h – 15:30 a 17:00h

Marina Garcia Vilches – Llicenciada en filologia anglesa. Màster en Formació del professorat. Postgrau en Traducció i Tecnologies. Consultora, docent, traductora i intèrpret d’anglès i francès.

En aquest taller reflexionarem sobre la importància de la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles degut a l’impacte del vincle afectiu-emocional existent. Abordarem el taller des d’una perspectiva pràctica i l’exemplificarem amb l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera.


MESA 5
Transformem l’educació des d’una escola verda  11:30 a 13:30h – 15:30 a 17:00h

José Antonio Fernàndez Cardoner – Expert en permacultura, energies renovables i eficiència energètica en la vida quotidiana.  Docent i dissenyador dels sistemes i la instal•lació en centres educatius.

La ubicació de l’Escola La Floresta (integrada al bell mig del Parc de Collserola) i les instal·lacions d’energies renovables de les que disposen al centre, ens permetran desenvolupar un taller d’experiències extraordinàries.  De la mà del nostre expert, aprendrem com, des de l’escola, és possible fomentar el respecte pel medi ambient, empoderar els joves perquè canviïn les seves creences limitants, i esdevinguin així els autèntics creadors de la seva vida i la del futur del planeta.

 

Anuncis